Te-ai săturat ca în orașul tau Breaza să nu existe canalizare, străzi asfaltate, trotuare?

Imagini

Breaza Cu Gropi Si Noroi
Posted at

Cu o suprafață de 50, 16 km2, localitatea Breaza are în jur de 19.000 locuitori, având o populație într-o continuă creștere, fiind considerată sectorul 7 al Bucureștiului, într-o Românie modernă, aparținând Uniunii Europene.

Creșterea populației, urbanizarea și dezvoltarea economică duc, împreună cu poluarea și cu schimbările climatice la creșterea cererii de apă potabilă și menajeră, respectiv la o cerere crescută a gestionării eficiente pentru rezerva de apă curentă, dar și a canalizării.

Un oraș european, așa cum este Breaza, are nevoie de un sistem funcțional de canalizare pentru un mediu sănătos și pentru dezvoltare durabilă.

Sursele de apă pură sunt rare, iar volumul de apă uzată într-o continuă creștere, necontrolată, motiv pentru care s-a implementat Managementul integrat al apei urbane, prin care ar trebui să se asigure protecția sănătății publice printr-un cadru instituțional de susținere, o bună planificare și o legislație pe cât de coerentă, pe atât de corectă.

Un oraș european sănătos și durabil implică un sistem perfect funcțional de apă potabilă, în proporție de 50% și străzi modernizate în proporție de 60%.

Problema canalizării care inundă străzile și pune în pericol sănătatea brezenilor trebuie rezolvată cu celeritate, dar și cu o deplină responsabilitate. Nu trebuie să mai existe străzi neasfaltate, sau străzi cu canale care refulează, astfel încât apa să nu mai poată pătrunde în curți, inundându-le. Este imperios necesară reabilitarea sistemului de apă și canal în Breaza, prin întocmirea unor studii de fezabilitate reale și pentru lucrările de asfaltare.

Problema drumurilor și situația precară a străzilor impune modernizarea celor pietruite, astuparea șanțurilor de pământ, a șleaurilor și improvizarea unor podețe, lucrări care se pot realiza prin atragerea inteligentă de fonduri europene pentru investiții de acest gen.

Necesitatea asfaltării unor străzi sau reasfaltarea altora sunt importante nu numai pentru confortul și sănătatea localnicilor, dar și pentru a crește atractivitatea orașului, știind că Breaza este un important punct de interes turistic, dar și o zonă bună de atragere a investitorilor străini.

Refacerea încadrărilor necesare separării căilor rutiere de trotuare, lucrările pentru repararea sau înlocuirea trotuarelor nu reprezintă doar acțiuni de imagine, dar în primul rând de siguranță și de civilizație.

Locuitorii orașului trebuie să circule în condiții normale, indiferent de sezon, să se simtă protejați și respectați.

Pentru toate acestea trebuiesc asimilate, ori regândite bazele infrastructurii pe utilități, este necesară extinderea de apă și canalizare prin construirea de noi branșamente și verificarea unor bazine, prin documentații de proiect sustenabile.

În concluzie, sunt necesare:

  • crearea de noi locuri de muncă.
  • formarea și perfecționarea continuă a specialiștilor.
  • reducerea birocrației prin digitalizare, pentru eliminarea timpilor morți care apar datorită blocajelor administrative.
  • stimularea și formarea continuă a forței de muncă existente.
  • asumarea și perfecționarea managementului tuturor tipurilor de servicii.
  • gândirea unui management eficient al riscului.
  • asigurarea unui mediu în care grija omului pentru om să fie prioritară.