Nu mai votati lichelele care au dormit in parlament 30 de ani

Figcaption Ovidiu Neagu Simion Partidul Aur
Posted at: Author: Breaza .NET

Nu mai votati lichelele care au dormit in parlament 30 de ani

Partidele politice din România sunt aceleași, în ultimii 30 de ani, care au produs dezastrul: românii au luat drumul exilului, ne-au vândut bogățiile subsolului pe nimic, ne-au ras pădurile, agricultura și mineritul s-au prăbușit, ciobanii nu au unde să-și pască turmele, iar țăranii își dau laptele la porci, suntem furați la gaz și curent electric, nu avem autostrăzi, presa este intoxicată de propagandă, încă nu avem locuri în spitale pentru marii arși, nu ne cinstim eroii și istoria, nu susținem capitalul românesc, nu ne sprijinim sportivii, artiștii, olimpicii sau inventatorii și ne-am rupt de valorile istorice pe care s-a clădit națiunea română. Nu avem parte de DREPTATE, în tribunalele suprapopulate cetățeanul simplu nu se descurcă și ajunge nedreptățit. Marii păpușari nu ajung niciodată să pățească nimic, iar telejustiția funcționeză foarte selectiv.
Ca să fac un inventar, cu siguranță nu exhaustiv, după 30 de ani de „reforme”, România, republica celor 41 de județe din prezent:
1. Aproape a încetat să mai aibă vreo formă de suveranitate, aceasta reducându-se doar la funcția de prelevare fiscală. Este un stat captiv unui sistem de clică politică, manipulabil de către forțe cu capabilități superioare intelectuale, organizatorice, cu voință comercială sau națională.
2. Suntem singura națiune fără proiect de țară, aspect care pune în pericol în fiecare zi resursa umană, industrială, energetică, culturală, agricolă.

3. Cetățenii români sunt siliți să plece în bejenie în masă din țară, ca în condiții de război. Am ajuns a doua comunitate națională pusă pe drumuri după sirieni.
4. Avem cei mai săraci salariați din Europa, România fiind a doua cea mai săracă țară din U.E., cu o rată a sărăciei aproape dublă față de medie.
5. Cetățenii de etnie română sunt discriminați pe criterii etnice chiar în inima României.
6. În momentul de față, statul nu mai are aproape nicio pârghie de acțiune suverană în economie, educație, administrație.
7. Din cauza neglijării criminale a infrastructurii și a dezastruoasei politici fiscale, provinciile României sunt mai separate ca oricând. Astăzi, Cluj-Napoca este mai conectată la Budapesta decât la București, iar trenul de la București la Buzău merge mai încet decât în Al Doilea Război Mondial. Avem cea mai mare rată a mortalității pe șosele din Europa.
8. Țăranii sunt în pragul extincției prin vânzarea terenurilor către speculatori, prin lipsa utilajului agricol, lipsa completă de susținere a producției asociative și a gospodăriei țărănești, a emigrației masive. După 45 de ani de comunism și 30 de ani de tranziție haotică și agresivă, țăranii sunt pe cale de dispariție în România. Din datele noastre, mai bine de jumătate din cele 4 milioane de familii de țărani care erau înregistrate la momentul 1989 au dispărut. 9. Familia, stâlp al statului, al ordinii sociale, este supusă unei agresiuni fără precedent, neîntâlnită nici în epoca comunistă, atunci când alături de țărănime, clerici și intelectuali, era considerată cel mai anticomunist element.
10. Maternitatea se află într-un grav impas. Mama nu mai este sigură că își vrea pruncii, avem cea mai mare rată a avorturilor din U.E. și, când și-i acceptă, are cele mai puține mijloace de a-i proteja. Avem cea mai ridicată rată a mortalității infantile din U.E.
11. Economia este profund dezechilibrată, departe de potențial și configurată să contribuie la produsul național brut al altora. Practic, România are o economie de război, de pradă, fiind principalul motiv pentru care mai bine de jumătate din forța de muncă a emigrat în ultimii 25 de ani, în cadrul celui mai amplu proces de părăsire a unei țări europene înregistrat în epoca modernă!
12. Avem cei mai slabi indicatori la sănătate din U.E. la aproape toate categoriile. În special, problematice sunt mortalitatea infantilă, mortalitatea la naștere, rata TBC etc. Sistemul nostru sanitar este construit în disprețul actului medical.

13. Orașele noastre sunt un haos arhitectural și în pragul blocajului circulației mărfurilor și persoanelor. Satele sunt desfigurate stilistic sau foarte îmbătrânite și părăsite.
14. Comunităţile istorice din jurul granițelor se află în diferite faze de degradare a identităţii naţionale, fiind puternic agresate în Ucraina, Serbia, Ungaria, Grecia, Bulgaria. Totodată, sunt neglijate în Albania, Croaţia, Macedonia, Federaţia Rusă, Kazahstan. Proiectele din România destinate acestora sunt suprabirocratizate, gestionate de structuri dominate de incompetenţă, sau inexistente.
15. Pe relaţia cu Basarabia, după 30 de ani de la Podul de Flori de pe Prut încă nu avem interconectarea principalelor elemente de infrastructură. Televiziunea Română nu este disponibilă la liber în R. Moldova, nici radioul public, iar principala limbă din audiovizual este limba rusă. Nu există o piaţă integrată a forţei de muncă, iar o bună parte dintre basarabeni se raportează la România ca la o trambulină către Vest. În zone importante din Basarabia, România are un prestigiu scăzut.
16. Din punct de vedere al respectului internațional, România este percepută ca o remorcă a marilor puteri europene.

Dureroasă trecere în revistă!